TransForum heeft in de periode 2005-2010 gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw. Samen met ondernemers, overheidsmedewerkers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en kenniswerkers zijn tientallen duurzame innovaties in de praktijk gebracht. En al die innovaties hebben gemeenschappelijk dat de landbouw weer wordt verbonden met zijn stedelijke omgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om professionele zorgverlening door boeren, diervriendelijke kippenstallen waarvan de eieren drie sterren krijgen van de Dierenbescherming, een agropark waarin glastuinbouw gebruik maakt van restwarmte en CO2 van industrie in de buurt.
Deze innovaties laten duidelijk zien dat de Nederlandse landbouwsector een duurzame toekomst heeft. Dan moeten we wel samen de schouders eronder zetten en blijven innoveren. De richting daarvoor is in het TransForumprogramma aangegeven: metropolitane landbouw.
De uitdagingen voor de betrokken partijen zijn ook helder.
Kennisinstellingen helpen om praktijkproblemen op te lossen die zich aandienen bij het ontwikkelen van duurzame innovaties. Dat kan door kenniswerkers te belonen voor het meewerken aan maatschappelijk belangrijke innovaties.
Overheden investeren in het faciliteren van innovaties. Niet door zelf aan het roer te gaan staan, maar juist anderen in de gelegenheid te stellen om te vernieuwen en van gemaakte fouten te leren.
Maatschappelijke organisaties vertalen bezwaren of ongerustheid naar ontwerpeisen waar ondernemers en anderen mee aan de slag kunnen. En vervolgens mee helpen om de gewenste verandering tot stand te brengen.
Bedrijven durven gezamenlijk de bestaande productieprocessen tegen het licht te houden en waar nodig opnieuw te ontwerpen. Dat vraagt om samenwerking over de grenzen van de eigen bedrijfstak of zelfs sector heen.

Ga naar de pagina PUBLICATIES voor meer informatie over het programma en de behaalde resultaten.